OUTFITTERY GmbH, Leuschnerdamm 31, 10999 Berlin, Tyskland (nedan "Outfittery") ansvarar för all insamling, bearbetning och användning av information och personuppgifter som du lämnar oss för genomförandet av våra tjänster och leverans av produkter. Denna policy lyder under de federala dataskydds- och telemediabestämmelserna i Tyskland.

 

Om du har någon invändning mot vår insamling, bearbetning eller användning av den information och personuppgifter som du lämnar till OUTFITTERY i enlighet med Avtalet och denna sekretess- och personuppgiftspolicy, i helhet eller för enskilda åtgärder, kan du meddela oss genom e-post, telefon, fax eller brev till följande kontaktuppgifter:

 

OUTFITTERY GmbH

Leuschnerdamm 31

10999 Berlin
Tyskland

Tel: +46 (0)8 4468 3889

E-post: service@outfittery.se

 

2.1 Personuppgifter

De uppgifter som behandlas är information, material och personuppgifter som lämnas i avtal, i samband med registrering av användarkonto, vid intresseanmälningar eller andra kontakter som vi har med våra kunder. Exempelvis information och uppgifter om kundens namn, personnummer, folkbokförings- och fakturaadress, telefonuppgifter, kontokort- eller betalningsuppgifter, kreditprövning, personlig modesmak och modepreferenser som du lämnar till våra modekonsulter och stylister, all information som du lämnar vid registrering av ett användarkonto, samt uppgifter som rör förfrågningar (support), ånger, leverans, reklamationer eller liknande. Personuppgifterna kan komma att kompletteras genom hämtning av information från privata och offentliga register, t.ex. kredituppgifter från kreditupplysningsföretag.

Vid registrering av användarkonto hos OUTFITTERY samtycker kund med utlämning av mailadress samt namn till Trustpilot A/S, en utvärderingssida för befintliga kunder. 

 

2.2 Ändamålet med insamling, behandling och användning av dina personuppgifter

Genom att lämna dina personuppgifter samtycker du till att vi använder insamlad information för att fullgöra våra åtaganden mot dig och tillhandahålla den service du förväntar dig. Vi behöver dina personliga uppgifter för följande ändamål:

 

  • Om du vill skapa ett personligt användarkonto på OUTFITTERY (t.ex. ditt namn och e-postadress, postadress etc.)

  • För att kunna analysera och rekommendera lämpliga modeprodukter såsom kläder, skor och accessoarer (t.ex. modesmak och modepreferenser, kroppsvikt och -längd samt andra kroppsmått, garderob, träningsvanor etc.)

  • För att bearbeta dina beställningar via våra tjänster och erbjuda dig modekonsultation (t.ex. ditt namn, adress, födelsedatum, postadress, bank- och kredituppgifter etc.)

  • För att kunna skicka marknadsföringsmaterial, reklam eller annan material som behövs för att leverera dina beställningar (t.ex. din e-postadress, ditt namn, din postadress etc.)

  • För att kunna kontakta dig i händelse av något problem med t.ex. leveransen av din order eller betalningar (t.ex. telefonnummer, postadress och e-postadress, bank- och kredituppgifter etc.)

  • För att kunna svara på dina frågor och för att informera dig om nya eller ändrade tjänster samt handlägga dina kundärenden (t.ex. din e-postadress, telefonnummer etc.)

  • Hantera ditt konto genom att utföra kreditkontroller (t.ex. namn, adress, födelsedatum etc.)

  • För att kunna analysera dina personuppgifter för att förse dig med relevant marknadsföring, erbjudanden och information (t.ex. namn, köpvanor, modesmak och modepreferenser etc.)

  • För att kunna bekräfta att du har rätt ålder för att få handla på nätet (t.ex. födelsedatum)

 

Dina uppgifter lagras bara så länge som krävs för att utföra våra tjänster eller så länge som det föreskrivs enligt lag. Efter det kommer dina uppgifter raderas. Vi kan inte ta bort dina uppgifter när det finns ett legalt lagringskrav eller när det finns en rättslig grund för att behålla viss data, t.ex. ett pågående avtalsförhållande. Din personliga information kommer endast att delas med en tredje part när detta är nödvändigt för fullgörandet av avtalet, fakturering, konto- och kreditkortanvändning eller om du uttryckligen har samtyckt till detta.

 

För reklamsyfte

2.3 Användning av dina uppgifter i samband med marknadsföring

Vi kan komma att använda dina uppgifter för att skicka information om produkter, marknadsföringskampanjer, och rekommendationer om produkter eller tjänster som vi bedömer vara intressanta för dig. Vi använder oss av personlig reklam som ombesörjs av certifierade partnerwebbplatser och sociala nätverk.


2.4 Nyhetsbrev

För att skicka nyhetsbrevet, använder vi den så kallade ”Double opt-in-metoden”, det vill säga att vi bara kommer att skicka nyhetsbrev via e-post för det fallet kunden uttryckligen har meddelat oss att vi ska aktivera tjänsten för nyhetsbrev. Vi kommer därefter att skicka ett meddelande via e-post som ber dig att bekräfta aktiveringen av tjänsten för nyhetsbrev genom att klicka på en länk som finns i denna e-post. Genom att klicka på denna länk bekräftar du att du vill ta emot vårt nyhetsbrev. De flesta av våra e-post (t.ex. information gällande en ny produkt) kommer att behandlas av oss genom ett så kallat ”System e-post”.

Om du vill ha ytterligare produktinformation, får du gärna kontakta oss genom någon av kontaktmetoderna som anges under punkt 1 ovan.

 

2.5 Individuell reklam för dig

Den information som du anger vid registreringen av ett användarkonto kan komma att användas för att utforma skräddarsydd reklam som vi bedömer vara anpassad efter dina intressen och smak.

Vi använder denna information endast i pseudoanonymiserad form. Genom analys och utvärdering av denna information kommer vi att kunna förbättra informationen på våra webbplatser och även förmedla individualiserat reklam på vår webbplats. Den individualiserade reklamen avser främst produktrekommendationer som vi bedömer vara intressant för dig.

Du som kund är införstådd och godkänner att Outfittery använder den information som du har angett vid registreringen av ett användarkonto eller annan information som lagras på ditt användarkonto, samt det pseudoanonymiserad användardata som finns i pseudoanonymiserad form kan användas för sådan individualiserat reklam och/eller speciella erbjudanden och tjänster.

 

2.6 Invändningsrättigheter

Om du inte godkänner användningen av dina personuppgifter i marknadsföringssyfte kan du skriftligen meddela oss enligt förfarandet i punkten 1 ovan, (dvs. genom e-post eller brev). Detta gäller även i fall du inte vill ha (nu eller vid ett senare tillfälle) fler nyhetsbrev eller anpassade annonser. Naturligtvis kan du även avsluta prenumerationen för nyhetsbrev genom att klicka på anvisad länk i varje mottaget nyhetsbrev eller i e-postmeddelanden som du har fått av OUTFITTERY.

Om du får reklam-textmeddelanden eller textmeddelanden från din stilexpert och önskar att inte får sådana textmeddelanden längre i framtiden, ber vi dig att skriva ett kort meddelande gällande detta till service@outfittery.se.

Godkännandet av cookies är inte ett krav för att besöka vår webbplats. Men din användning av våra onlinetjänster kan komma att begränsas om du avaktiverar cookie-funktionen. Cookies är små textfiler som placeras på din dator av hemsidor som du besöker. Användningen av cookies är utbredd och syftar till att hemsidor ska fungera, eller fungera mera effektivt, och för att tillhandahålla eller utbyta information med våra system via din webbläsare. De flesta av de cookies som vi använder raderas från hårddisken när webbläsarsessionen avslutas (sessionscookies). Sessionscookies används exempelvis för att förmedla den information som behövs för att göra en inloggning över flera sidor. Den andra typen av cookies sparas som en fil på din dator för att möjliggöra igenkännandet av din dator vid återkommande besök (permanenta cookies). Denna lagring hjälper oss att utforma vår webbplats och våra erbjudanden efter dina preferenser och för att underlätta användningen av tjänster på våra webbplatser, exempelvis genom att lagra vissa poster så att du inte behöver upprepa vissa steg vid varje tillfälle. Dessa temporära eller permanenta cookies (livslängd 14 dagar till 10 år) lagras på din hårddisk och försvinner automatiskt efter de angivna tidsperioderna.

 

De cookies som Outfittery använder lagrar inga personuppgifter och kan inte heller hänföras till dig personligen. Vid aktivering av cookies tilldelas dessa ett identifikationsnummer. Dina personuppgifter kommer därför aldrig att kopplas till dessa identifieringsnummer.
På grund av cookie-teknologin får vi endast tillgång till pseudoanonymiserad information, exempelvis om vilka sidor som besökts på våra webbplatser, vilka produkter en kund har tittat på under sitt besök etc.

 

Våra samarbetspartners får inte hämta, bearbeta eller använda kunders personuppgifter på vår hemsida via cookies.

 

Vi använder oss av platsdata för att optimera vår annonsering och för insamling av resultaten som lagras av cookie-teknologin. Denna information används inte för att identifiera dig personligen, utan enbart som en pesudoanonym utvärdering av användningen av webbplatsen. När vi lagrar dina uppgifter kommer dessa aldrig att sammankopplas till dina personuppgifter. Mot bakgrund av denna teknik kan vi förse dig med reklam och/eller speciella erbjudanden och tjänster. Innehållet baseras på informationsklickanalysen (t.ex. individualiserad reklam som riktar in sig på enbart sportskor, då du endast har kollat på sportskor under senaste besöken). Vårt mål är att göra våra onlinetjänster så attraktiv som möjligt för dig och för att förse dig med reklam som matchar dina intressen.

 

Outfittery använder vissa annonsörer som arbetar med att göra interneterbjudanden och Outfitterys webbplats mer spännande för dig. Därför lagras under ett besök på Outfitterys webbplats också cookies från partnerföretag på hårddisken. Dessa är tillfälliga/permanenta cookies som automatiskt tas bort efter en viss tid (se ovan). Dessa cookies från våra samarbetspartners innehåller ingen information som grundar sig på dina personuppgifter. De innehåller endast insamlad data under ett anonymt användarnamn. Detta gäller exempelvis uppgifter om vilka produkter som har den anonyma användaren har tittat på, köpt eller sökt på vid besök på våra webbplatser. I det här fallet, samlar våra annonseringspartners viss information via OUTFITTERYs webbplatser såsom historik över besökta webbplatser eller produkter som du har visat ett intresse för i syfte att förmedla reklam som bäst matchar dina intressen. Pseudoanonymiserade uppgifter sammanställs aldrig med kundens personuppgifter. Syftet med denna insamling är att göra det möjligt för våra annonseringspartners att rikta reklam till dig som kan vara av intresse för dig.

Du som kund är införstådd och accepterar att våra webbplatser använder sig av cookies och att information insamlas, lagras och används för att kunna erbjuda dig individualiserad reklam. Du är också införstådd och godkänner att dina uppgifter lagras i cookies som tas bort efter avslutad webbläsarsessionen. Du kan när som helst blockera cookies genom att aktivera den inställning på din webbläsare som ger dig möjlighet att vägra alla eller en del cookies.

I menyfältet i din webbläsare kan du även via hjälpfunktionen välja att avvisa nya cookies.

Använder du datorer som delas med andra personer är det viktigt att du alltid loggar ut korrekt.

Du kan ta reda på mer om cookies, inbegripet vilka cookies som finns och hur man hanterar och raderar dem, genom att besöka www.allaboutcookies.org.

Vid varje besök du gör på våra webbplatser kommer webbanvändningsdata att överföras av webbläsaren och lagras i loggfiler, så kallade serverloggfiler. Dessa lagrade dataposter kommer att innehålla följande uppgifter: Datum och tid för besöket, namnet på den begärda sidan, IP-adress, refererande URL (URL ursprung, från vilken ni har besökt Outfitterys webbplatser), den mängd data som överförts samt produkt- och versionsinformation av den webbläsare som har använts.

 

Användarnas IP-adresser raderas eller avidentifieras efter avslutad webbanvändning. Vid en anonymisering ändras en IP-adress på så sätt att de individuella uppgifterna om personliga förhållanden inte längre eller endast med en oproportionerligt stor investering i tid, kostnader och arbete kan associeras till en identifierad eller identifierbar fysisk person. Loggfilen utvärderar vi i en anonym form, för att ytterligare förbättra våra tjänster och Outfittery butiken, samt för att bli mer användarvänlig, för att hitta och fixa bugga snabbare och för hantera serverkapaciteten. Dessutom kan vi identifiera och åtgärda eventuella fel i Outfittery butiken snabbare genom att analysera loggfilerna.

 

Du godkänner härmed att OUTFITTERY utvärderar och analyserar webbanvändningsdata (loggfiler, serverloggfiler och klickströmmar) i syfte att optimera såväl Outfittery-Shopen som dess användning.

För att kontinuerligt förbättra och optimera våra tjänster använder vi oss av så- kallade ”spårningstekniker”. Vi använder oss av tjänster från Google Analytics Website Optimizer och Funktion Website optimizer.

 

Google Analytics är en tjänst som tillhandahålls av Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Google Analytics använder "cookies", dvs. textfiler som lagras på din dator och analyserar användningen av våra tjänster genom Google. De uppgifter som samlas in av dessa cookies avseende användningen av våra webbplatser (inklusive IP-adresser) kommer att vidarebefordras till en Google-server i USA och lagras där.

 

Vi påpekar att denna webbplats, Google Analytics-koden "gat._anonymizeIp ();" har utvidgats för att säkerställa en anonym insamling av IP-adresser (kallad IP-maskering). Din IP-adress sparas alltså på vår uppmaning av Google, vilket garanterar en anonymisering och att personlig information kring din identitet inte får synas. Inom medlemsstaterna i Europeiska unionen eller andra parter i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet gäller att Google vid aktivering av IP-anonymisering på denna webbplats, kommer att förkorta din IP-adress.  Endast i undantagsfall skickas kompletta IP-adresser till en Google-server i USA, där de förkortas.

 

Google följer bestämmelserna om personuppgiftsskydd enligt det amerikanska ”Safe Harbor"-avtalet och är registrerat hos "Safe Harbor"-programmet vid US Department of Commerce (USA:s handelsdepartement). Google kommer att använda informationen för att utvärdera din användning av vår hemsida, sammanställa rapporter av aktiviteter på webbsidan för oss och med hjälp av hemsidan och internet tillhandahålla andra relaterade tjänster till oss. Detta genomförs som en del av Google Analytics där din IP-adress inte är förknippad med annan data som Google innehar. En överföring av dessa uppgifter från Google till tredje part sker endast om så föreskrivs enligt lag  eller annars i samband med orderhantering. Under inga omständigheter kommer Google att matcha sina data med andra data som samlas in av Google.

 

Genom att använda denna webbplats samtycker du till behandling av uppgifter om dig av Google och det som tidigare beskrivits gällande databearbetning och det ovan nämnda syftet.

Du kan neka användningen av cookies genom att ändra inställningar på din webbläsare; men vi vill påpeka att du i detta fall eventuellt inte kommer kunna använda alla funktioner i full utsträckning på denna webbplats.

 

Du kan förhindra insamling av data som genereras av sådana cookies genom din användning av webbsidan (inklusive er IP-adress) till Google och behandlingen av dessa uppgifter av Google, genom att använda följande länk (http:// tools.google.com / dlpage / gaoptout? hämta hl = sv) och ladda ner denna browser plugin och installera den. För mer information om Google Analytics och dataskydd, besök http :/ / tools.google.com / dlpage / gaoptout? hl = sv eller påhttp :/ / www.google.com / intl / sv / analytics / privacyoverview.html.

 

Google Website Optimizer "Website Optimizer" är en del av den tidigare nämnda tjänsten "Google Analytics" för att utföra A/B- och multivarianttestning i webbdesign. Syftet med programmet är att underlätta utförandet av tester på utformning och innehåll på en webbsida, oftast en optimering av resultaten av befintliga webbplatser, såsom försäljning och intäktstillväxt. Detta verktyg stöder endast mätningen av varje händelse per test. Flera händelser (sk omvandlingssteg) och försäljningssiffror kan inte presenteras. Segmentering av testresultaten, till exempel genom en besökskälla, tid på dagen, operativsystem eller andra attribut är inte möjlig.

OUTFITTERYs webbplats använder sociala insticksprogram ("plugins") som tillhandahålls av det sociala nätverket facebook.com, som drivs av Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook"). Länkning till sådana tredjeparts webbplatser omfattas inte av denna sekretess- och personuppgiftspolicy. Vi rekommenderar därför att du läser igenom den personuppgiftspolicy som anges på sådana webbplatser för att förstå den webbplatsens policy för att samla in, använda och lämna ut personuppgifter.

 

Plugins av typen Gilla-knappen i Facebook identifieras av Facebooks logotyp "tummen upp" och är i praktiken en liten del av Facebook inbäddad i vår webbplats (en lista på Facebooks sociala plugins och ikoner finns på här). När du hamnar på en webbplats som använder dessa plugins, styr inte OUTFITTERY över informationsutbytet. Om du vill veta mer om vilken information som Facebook tar emot när du besöker en webbplats med en plugin rekommenderar vi dig att besöka Facebookplatsen Help center page.

Outfittery använder Digital Identity Network of ThreatMetrix B.V., Evert van Beekstraat 1-79, 1118 CL Schiphol, Nederländerna (TMX) genom olika CRIF-åtgärder inom ramen för olika bedrägeribekämpningsåtgärder.

Som ett resultat är Outfittery skyddad mot betalningsproblem och kan samtidigt skydda sina kunder mot missbruk av sina medel och de medföljande problemen som kan uppstå.

För detta ändamål överför Outfittery enhetsdata till TMX. Den överförda data används, bearbetas och lagras uteslutande för bedrägeribekämpning.

TMX skapar en DeviceID genom vilken enheten och möjliga beteendemönster kan identifieras.

All hantering av dina uppgifter sker krypterat, med hjälp av ett SSL-certifikat (Secure Socket Layer).  Visserligen kan ingen garantera absolut skydd. Samtliga våra webbplatser och andra system har dock säkrats genom olika tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda mot förlust, förstörelse, åtkomst, ändring eller distribution av data och information, samt att obehöriga får tillgång till informationen.

Enligt de federala dataskydds- och telemedia lagarna i Tyskland har du rätt att begära information om de personuppgifter som vi har om dig. Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta kan du begära att informationen rättas eller tas bort. Du kan när som helst återkalla ditt medgivande till att vi använder dina uppgifter på något av de sätt som anges i denna policy och i marknadsföringssyfte 

Vi tar skyddet av dina uppgifter på största allvar. För att se till att personuppgifter inte ska lämnas ut till tredje part, vänligen skicka din ansökan via e-post eller per post till följande adress:

 

OUTFITTERY GmbH

Leuschnerdamm 31

10999 Berlin 
Tyskland

E-Mail: service@outfittery.se

 

Slut av Sekretess- och personuppgiftspolicy för Outfittery, OUTFITTERY GmbH